26.8.04

Haia bawb

Blog fach Cymraeg arall i chi - be 'llai weud, mae'n ymddangos mai blogio YW'r symud i Gaerdydd newydd... wel, falle ddim! Eniwe, o'n i am gychwyn dalen fach o fwydrings cyffredinol fydd hefyd yn gofnod o ddigwyddiadau'n y 'rhen dafarn giwt 'na sy o mor annwyl i mi - Y Goat Major Caerdydd. Yn y fan, falle lwyddai bostio llun neu ddau hefyd - ond peidiwch a disgwyl gormond!

Reit - i gychwyn, 'nai rhuthro drwy hanes (byr) y nosweithi Cymraeg (/eig) ni'n trefnu. Syniad Yazmin, y dafarnwraig, oedd y cyfan - mae hi'n dysgu ar hyn o bryd, ac roedd hi am sicrhau fod cyd-destun ganddi i ymarfer ei Chymraeg yn gymdeithasol. Gan fy mod i a Catrin wedi arfer gwethio yn un o'r tafarndai cyfagos, ro'n ni wrth ein boddau i helpu (ac i sicrhau fod y nosweithi'n llwyfannu'r fath o adlonioant o'n ni am wled) ac ar Medi'r 5ed, cynhaliwyd y gig cyntaf gyda perfformiad gan Gwmni drama 3D, setiau acwstig gan Mattoidz ac Ashokan, a set DJ gan Ian Cottrell - Roedd hi'n noson ANHYGOEL, mor anhygoel aethon ni ati i drefnu mwy...

Ers hynny, ry'n ni 'di cynnal Noson Gymreig bob wythnos ar Nos Fercher - gyda cerddoriaeth yr SRG'n chwarae 'n y cefndir a ballu, ac ambell i gig...

28/07/04 - Bwcibo, 3D, Carwyn Fowler
21/07/04 - 'king Biwt a Ian Cottrell
20/06/04 - Artistiaid Amrywiol
16/06/04 - Acoustique a Hefin Mattoidz
05/05/04 - 3D, Mattoidz, Ashokan

Ma pob Noson hyd yn hyn 'di bod yn lwyddiant aruthrol - Diolch mawr i'r artistiaid sy wastad mor barod i helpu, i'r criw ffyddlon sy'n dod i wrando a mwynhau, i Unarddeg am arddangos fy mhosteri Ysgol Meithrin-aidd, porwyr Maes-e am odde'r plygio a'n ola pwy bynnag am yr adolygiad. Caru chi gyd!

Cheers

'Na ni am y tro te, croeso mawr!2 Sylwadau:

At 2:28 PM, dywedodd...Blogger Dwlwen

Gobeithio fod y sylwadau yn gweithio nawr...

 
At 2:32 PM, dywedodd...Blogger Dwlwen

This comment has been removed by a blog administrator.

 

ychwanegu sylw

<< sia thre