5.3.07

Dempseys, heno!

1.3.07

Cofiwch am hwn...

26.1.07

Un o'r dyddiau 'na...

...pan dwi'n dod fan hyn i ollwng pentwr bach o'r stwnsh sy' 'di bod yn cronni yn fy meddwl tra bo'r blog yn mynd yn segur...

1. Fidio 'WILLIAMSBURG WILL OLDHAM HORROR' gan Jeffrey Lewis (cyf. Mark Locke) oddiar youtube

Wy'n dwli ar Jeffrey Lewis, a wy bach yn ofn Will Oldham.

2. Sesiwn yr Aelwyd #2
...penwythnos yma ym Mar En Route, Cathays! Hwree!

3. Gwefan Frugal Living
Bwyd da, blasus, a bil siopa llai na £8 yr wythnos! Dwi bellach yn expert at goginio bean casserole gyda dwmplenni (a chyri chick peas hefyd!)

4. Gyda llaw*, ma etsy yn wych os 'ych chi'n chwilio am nwyddau sy' wedi'u gwneud gyda llaw... (*boom boom)

Adios am chwe mis arall x

9.1.07

9bach a The Gentle Good 21.1.07Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (a gigiaurhaiweithiau) sy'n cyflwyno noson o gerddoriaeth werin hafaidd ar Ionawr 21 i ddiddanu selogion Clwb Ifor ar ol gorffen y de-tox blynyddol. Yn cloi'r noson, bydd 9bach sef prosiect yr actores Lisa Jên, sy'n cyfuno elfennau gwerin, roc a cherddoriaeth y blws. Bydd 2006 yn flwyddyn brysur iawn i'r ferch o Bethesda wrth iddi gefnogi Gruff Rhys ar ei daith trwy Brydain yn hyrwyddo 'Candylion'. Fel tamaid i aros pryd, fydd Gareth Bonello, The Gentle Good, yn cynnig melodiau cynnes lladinaidd i roi lliw ar nos Sul ddiflas yng Nghaerdydd.

13.12.06

Galw am remicses ar gyfer albym elusennol!

Wy'n hynod o slo yn postio'r pwt yma, ond 'nes i ddigwydd cofio heddiw fod label Fourrier Tramsform - sy'n creu cyfrolau cyfyng o recordiau obsciwr mewn pecynnau pert - yn mynd yn hollol groes i'w maniffesto a'n chwilio cyfrnaidau ar gyfer albym aml-gyfrannog ar-gael-i-bawb ar-lein i godi arian ar gyfer Samariaid Caerdydd.

Cynnwys yr albym fydd remicses o glasuron elusennol y gorffenol. Plîs, 'neith rhywun â'r gallu remicsio 'Dwylo Dros y Mor' iddyn nhw?

Co sut i gyfrannu...
Practical stuff: all contributions will be very gratefully received, but we can't promise to use everythiing for the final tracklist. We're hoping that the mp3 will be donated by the artist, so regrettably we won't be able to offer any payment for contributions (we're not making a penny from this). Artists will obviously still own the copyright to their sound recording though, so it doesn't have to be exclusive material. We'll have extensive 'sleeve notes' to give credit where it's due, more info about the artist, contact details etc. Ideally material will be 256kbps constant bit rate mp3s. Please don't email mp3s directly to us - either email a link to the file, or send a CD/minidisc/wax cylinder, with 'Crania Draft Massif' somewhere on the disc or envelope.

29.11.06

Y Samariaid ar-lein...

Fel maen nhw'n cyfaddef eu hunain, dyw e ddim mor giwt â geifr Oxfam, ond mae'r Samariaid wedi agor siop ar-lein i chi gael prynu bandiau garddwn, dog-tags, ac 'amser' i gefnogi'r elusen yn ardal Caerdydd.

Mae'n debyg fod oriawr ddigidol mewn rwber gwyrdd llachar ar y ffordd yn fuan iawn hefyd!

22.11.06

Posteri

Dolen i fidio o gân Jeffrey a Jack Lewis "Posters." Dwi methu 'i wylio fe, ond gan fod y gân yn styc yn fy mhen i, dyma'i rhannu...

A'r rheswm mae'n styc? Dwi'n meddwl bod fy nhanysgrifiad i gylchgrawn Plan B 'di dod i ben, felly es i draw i'r wefan i gael pip sut i archebu mwy o gopiau - bydd siec yn y post yn fuan me'n siwr. Ond o grwydro'r wefan, dyma fi'n taro ar y fforwm, a'r edefyn yma gan artist o Nottingham sy'n gwerthu posteri gigs, sydd i'w gweld ar Flickr. (Ma nhw'n blydi lyfli.)

Ond os ewch nôl at yr edefyn ar fforwm Plan B, ma 'na lwythi o ddolenni at lwythi o bosteri gigs cyd-blydi-lyfli-ed, megis Seripop, Little Jacket, a Mount Pleasant. Dwi wrth fy modd. Celf cyfoes fforddadwy, unrhywun?