26.8.04

Noson Lawnsio Tu Chwith

L L I W I A U

Reit te, odd hi'n hen bryd trefnu digwyddiad arall draw'n y Goat, felly dyma gyflwyno lawnsiad cyfrol Haf Tu Chwith, ar y thema 'Lliwiau'. Bydd caneuon acwstig a darlleniadau lliwgar ar y noson gan Mattoidz, Gwyneth Glyn, Ashokan, Fflur Dafydd ac eraill. Mynediad am ddim fel arfer, a mae'r cyfan yn debyg o gychwyn tua 7.30 y.h. Croeso i chi ddod mewn gwisg ffansi - mor lliwgar a phosib wrth gwrs.