11.3.05

Tŷ hen bobl

Falle fyddech chi’m yn dyfalu, ond ‘nes i dyfy lan mewn Ficerdy, felly dyw Dad a Mam erioed wedi perchen tŷ ‘u hunain… tan nawr! Wele’r bungalow. Gyda Mam wedi ymddeol rhai misoedd yn ôl, mae’r ‘olds’ wrthi’n pluo nyth newydd draw sia Tymbl (uchaf, thenciw ;) a ges i’r fraint ac anrhydedd o aros draw ‘na penwythnos diwetha. Aaaaah.