14.4.05

Y Ffilm Fer

Wel, mae'n debyg bydd sgript Dwlwen yn cael ei ffilmio dechrau mis nesa. Rwy newydd gael cyfarfod gyda'r cyfarwyddwr, ac ar fin mynd ati i sgwennu ail ddrafft. Mae'n stori am ferch mewn mwgwd erbyn hyn - well i fi gadw'r esboniad yn syml... Cachu pants wrth feddwl bod misoedd o fwydro'n mynd i droi'n realiti yn fuan iawn.

Ecseiting though.