1.6.05

Llongyfarchiadau i Ysgol Dewi Sant!Debyg fod ensemble lleisiol fy hen ysgol gynradd wedi ennill ar lwyfan yr Urdd ddoe - a hen bryd hefyd! Dros 8 mlynedd o ddawnsio gwerin a chanu côr a chân actol 'nes i erioed gyrraedd llwyfan yr Urdd, na chael fy llun wedi arddangos yn Oriel BBC Cymru (munud o dawelwch plîs.)

Diolch i Criddle am y llun - falle 'neith hyn lan am sgandal dwy flynedd yn ôl.