27.6.05

O'r Neilltu - Mer 20fed -Gwe 22ain GorffennafMae Cwmni Theatr 3D wrthi'n ymarfer eu drama newydd, 'O'r Neilltu', cynhyrchiad gwreiddiol gan Hannah, Nia a Catrin.
Parti Penblwydd - teulu'n ymgasglu, i gyd er mwyn mamgu. Y bwyd yn dda, y gwin yn llifo a'r sgwrsio'n gwrtais, yn awgrym fod hyn yn achylsur blynyddol arbennig. Ond mae mamgu wedi bod yn ei bedd ers saith mlynedd. "Bwytewn a bwytewn i arbed distawrwydd....... yfwn i foddi'n cywilydd."

Rwy ar ddeall fod y ddrama'n cael ei ddangos fel rhan o wyl drama Chapter, ond dwy heb ddod o hyd i unrhyw wybobdaeth am hynny ar y we. Ta beth, fel welwch chi o wefan
Chapter
, mae llwyth o gynhyrchiadau gwerth eu gweld draw 'na dros y mis nesa.