4.10.05

Beth yw life drawing yn Gymraeg?

Ma pethau'n prysuro sia Ffordd Beda Hydref yma, gyda tair trigolyn y tŷ bach twt anniben tost yn dechrau cyrsiau nos mewn pynciau amrywiol. Neithiwr, cychwynodd Sioned gwrs Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg gyda Prifysgol Caerdydd, a nos yfory mae Angharad yn cychwyn cwrs printio yn Howard Gardens. Cwrs celf bydda i'n ei gychwyn hefyd, sef Life Drawing (Bruce?), gyda chynllun Open Art UWIC. Rwy wedi difaru enaid ers gadael ysgol am fy mod i'm yn gwneud digon o gelf. Portreadu oedd orau gen i tra'n astudio Lefel A, ond ers hynny dwy braidd wedi braslunio o gwbl (a dyw dylunio Siarc Marw a phethau cyffelyb yn rhaglen word heb wir fodloni'r awch i arlunio... ymm.) Ta beth, rwy'n edrych ymlaen yn arw i heno - falle gewch hci ambell i sgan dros y misoedd nesa'.