6.10.05

Gwers Arlunio 1Darlun wedi ei wneud gyda dranau gwahanol trwch o dâp du. (Mae'r model yn sefyll o flaen easel, rhag ofn i chi boeni fod hi'n crogi neu rhywbeth....!?)

Wel fe ddaeth y wers gyntaf, a bwriad yr athro oedd ein cael ni i werthfawrogi mai 'ond "cynrychiolu" mae darlun. Roedd e wedi blino ar weld pobl yn gaeth i'w papur yn canolbwyntio ar fanylion golau/ cysgod/ tebygrwydd, sy'n gallu peri i chi golli golwg o gyfanrwydd yr hyn o'ch blaen. Llwyddiant y tâp du yw'ch bod chi'n gallu ei ddal fyny yn yr aer o'ch blaen a fframio'r siap y'ch chi am ei greu, yna troi'ch corff, a sticio'r siap i'r papur - dyna be wnes i ta beth.... Mae'n biti na chafon' ni amser i wneud mwy (roedd y boi'n darlithio am rhyw dri chwarter awr cyn i'r model fynd i'w phose...) ond rwy'n falch ei fod e wedi dechrau'r tymor gyda'r fath ymarfer sy'n gofyn i bawb yn y dosbarth ddechrau o'r newydd, a meddwl mewn ffordd gwahanol am yr hyn ry'n ni'n gweld.

2 Sylwadau:

At 12:32 PM, dywedodd...Blogger Rhys Wynne

Hoffi'r llun. A'i yn Neuadd Llanofer mae'r cwrs? Mae ffrind i mi wedi dechrau cwrs 'Dalrunio Byw'[?] yno nos Fawrth. Jenny yw ei henw, mae gan hi wallt mawr cyrliog brown tywyll ac yn dysgu Cymraeg.

 
At 12:42 PM, dywedodd...Blogger Dwlwen

Na, un UWIC yn Howard Gardens 'yf fi'n mynychu. Odd Clint clwb yn arfer mynd i'r un yn Llanofer though...

 

ychwanegu sylw

<< sia thre