4.10.04

30/09/04 - Gig Undeb Coleg y Drindod

Doedd y trefniant ddim lot o cop, sy'n drueni mawr gan fod wir angen i bobl ardal Caerfyrddin ddechrau talu sylw at yr SRG... ond 'na ni, sdim byd allwn ni 'neud nawr (a finnau 'di cyffroi cymaint yn gyrru draw â'r rapwyr yn rihyrso'n y car!)
Roedd set LoCut&Sleifar o'r safon uchel arferol, a'i berfformio o bwth y DJ yn ychwanegu rhyw elfen ychwanegol i'w 'pregeth'. 'Nes i adael cyn i Ashokan chwarae, ond mae'n sicr nad oedd y gynnulleidfa na'r gig yn deilwng o nhw chwaith - trist iawn. Dwy ddim yn meddwl fydd y naill fand na 'Cardiff's very own DJ Ian Cottrell' yn mentro nôl am sbelen :(

Ah wel, o leia ges i'r llun hollol cwl yma o Sleifar... Wel, fi'n meddwl bo fe'n cwl : /