8.12.04

Ffordd Newydd o Fyw

Wy'n sylweddoli fod Morfablog wedi blogio'r wefan sbel fach yn ôl, ond dyma'r gyfres yn cychwyn ar S4C neithiwr - o'r diwedd! Eniwe, mae'n dilyn profiadau pump criw dros Gymru â'r nôd - i unrhywun sy bach yn slo - o newid eu ffordd o fyw er lles yr amgylchedd a'r economi. Dros 6 rhaglen bydd y criwiau tra-gwahanol yn cystadlu i ennill gwyliau anhygoel, drwy lleihau eu cyfanswm Carbon Footprint. Mae'n rhaglen wych, yn fy marn hollol biased i (fel un o gyflogeion y Cwmni Cynhyrchu a ffrind i un o'r criwiau sy'n cymryd rhan - helo Jac y Diawl...) Ond dyw hynna ddim o bwys gan fod llwyth gan y rhaglen hon i ddysgu i ni oll. Gwyliwch hi: bob Nos Fawrth am 9 (gyda ail-ddarllediad bob Dydd Sul am 3.) Dyw'r gerddoriaeth - fel pob dim arall sy'n ymwneud â Jakokoyak - ddim yn bad chwaith.