7.12.04

Ta ta Treflan

Bues i'n gweithio fel Rhedwr wythnos diwetha (a rhedeg mi wnes) draw ar set Oes Fictorianaidd y ddrama deledu, Treflan. Ro'n i'n gweithio ar sioe Nadolig, wedi ei seilio yn y 19eg ganrif, ac roedd hi wir yn anhygoel gweld y strydoedd o siopau a thai pren-meddal yn dod i fywyd dan drwch o eira papur a chamau bras actorion mewn gwnau 'vintage' a ffwr ffug. Dan sain y band pres a chanu'r Artistiaid ynghyd a chor Ysgol Melin Gruffydd - roedd hi'n ddigon i gynhesu cocos y calon oera'!

Adeiladwyd y set dros gyfnod o thua deuddeg wythnos, tua bum mlynedd yn ôl erbyn hyn, a llafur dychymyg y dylunudd Hayden Pearce yw'r cyfan. Mewn rhai wythnosau, bydd yr Uned sy'n dal y set yn cael ei chwalu, oherwydd fod costau cadw'r gofod yn rhy ddrud.

Gobeithio gai luniau o'r ffilmio yn fuan, i ddangos gymaint o drueni yw colli'r gampwaith 'ma o set.