24.11.04

Chwarae 'Catch Up'

Or blydi diwedd! Ges i alwad ffôn hir-ei-ddisgwyl neithiwr gan Rachel McCrum - un o' nghyfeillion ffaffio gore gore o'nyddiau gynt yn (methu a) gwneud traethodau ar 'rhagluniaeth' yng ngherddi'r 9fed ganrif a sut mai 'Critical Theori' yw canlyniad chwerwder at dranc y 'Summer of Love'. [Tip bach - os am ysgogi ffrind o Ogledd Iwerddon i ateb yr holl negeseuon peiriant ateb 'na, gadewch neges Gymraeg uniaith go hir a bydd 'i chwilfrydedd hi'n gofalu am y gweddill...]
Eniwe, heblaw atgofion melys o'r hen alma mata, ges i hanes y flwyddyn ddiwetha'ma - a dreuliodd Rachel yn Seland Newydd (tra 'mod i yn sunny Kediff...) Haf o ffermio tatws organeg a gweithio mewn tafarndai Gwyddelig hyd aeaf o sgio ac eirafyrddio yn y mynyddoedd. Sgen i ddim manylion y gwahaol llefydd y bu hi - ond 'nai hel enwau a golygu'r post 'ma yn y fan...

Difaru braidd 'mod i heb deithio rhyw lawer - gwyliau teulu yn Ewrop ac un neu ddau trip gyda ffrindiau yw'r pella grwydrais i ar droed. Ah wel, mae'r cyfle dal yna...