21.12.04

Parti Nadolig Abri – 17/12/04

Mae’n eitha tebyg fyse gwylio paent yn sychu ‘di apelio ‘oedd ‘y’n hwyliau mor dda’r noson hon, felly doedd gan Syndicat, Ashokan a Fuod fawr o obaith siomi, ac wrth gwrs, ‘nethon nhw ddim! Roedd hi’n braf ofnadwy gweld Syndicat yn perfformio yng Nghaerdydd am y tro cyntaf – ma’r grwp yn sicr yn addo pethau mawr, ond Ashokan oedd oedd uchafbwynt y nos (eto...) Ces i’r pleser o gyflwyno ffrind Coleg (o Ogledd Iwerddon) i’r ‘kahn – ei sylwadau: “I like the one that looks like Gollum, he’s a bit mad.” Gan brofi gwendid y ffin iaith hyd yn oed yng ngwyneb gwallgofrwydd yr anhygoel Jac... Roedd y swn yn uchel a’r sgrechen yn angerddol, a’r gynnulleidfa’n gwyllti o glywed cymaint o gyffro ar y llwyfan – efallai nad oedd ambell pyntar yn barod am y fath ymosodiad gerddorol, (ac mae’n debyg bu’n rhaid i ambell un ddianc er lles eu clustiau, ond...) Ond, o’n i’n sicr gyda’r mwyafrif: o’ngho a’n joio mas draw.

Erbyn FUOD, o’n i’n FUO... drink. Nai’m esgus o’n i hyd yn oed yn ymwybodol o’r hyn o’n i’n ei glywed. Sori am hynna – ond fi’n siwr o’dd e’n wych.
Clic clic clic aeth y flash...