4.1.05

28/12/04 - Ashokan, Mattoidz, Gillespie

Bu Ashokan, Mattoidz a Gillespie’n diddanu ni draw yn y Quins yng Nghaerfyrddin ar yr 28ain – mae’n debyg gafodd y cyffro o fod nôl yn y dre a phris anghredadwy o rhad y fodka effaith rymus ar fy ymddygiad... a’ng nghof. Nid mod i eisiau cofio – mae’r manylion eisioes wedi’u gwthio’r i berfeddion fy meddwl, lle maent yn aros yn eiddgar am noson debyg arall o gam-fihafio meddwol i chwalu’r celloedd sy’n eu dal yn rhacs... yn fuan, plis.

Gwd show 'r un fath though.