23.12.04

*Hip hip hwreeeeeeeeeeee*

Mae'n ben-blwydd arnai fory - does gen i ddim newydd am hynna, felly dyma'r unig ffaith berthnasol o'r 'Book of Lists' newydd:

234 People Born the Same Day, Month and Year
"...Dec. 24 1907 - Cab Calloway (singer) and I. F. Stone (journalist)..."


Hmmm, ma hynna lot rhy ddiflas tra mod i mor gyffrous, felly dyma ddyfyniad hollol amherthnasol:

10 People with extra Limbs or Digits (and 2 very special cases...)

"...2. Pasqual Pinon
A Mexican with an extra head growing out of his forehead was reported in 1917. The extra head could move it's eyes and see, but the mouth, which also moved, could not speak. This must have been a relief to Pasqual. Eventually, say the reports, the extra head lost even these abilities and became simply a lifeless growth."

That's more like it ;) Jolig Chlawen!

3 Sylwadau:

At 11:32 AM, dywedodd...Blogger Nic Dafis

Pen-blwydd hapus, i ti a'r baban Iesu.

Wnaeth neb ddweud wrth dy rhieni am y rheol "dim rhyw diwedd mis Mawrth" 'te?Sori, dw i wedi torri rheol arall, "paid sôn am rieni a rhyw yn yr un frawddeg".

Af i nôl fy nghot.

 
At 11:50 AM, dywedodd...Blogger Dwlwen

Fi am gyfnewid fy anrhegion am therapi. Diolch Nic.

Hi hi, ddim rili - Nadolig Llawen i ti 'fyd!

 
At 10:52 PM, dywedodd...Anonymous Anonymous

Penbwl hapus a dolig llawen.

Ramirez

 

ychwanegu sylw

<< sia thre