3.11.04

Chapter Moviemaker

Noson debyg i screenings POV yn Dempsey's - ond bach llai anffurfiol (dal yn ceisio penderfynnu yw hynny'n beth da neu beidio...?) Nos Lun diwetha cafwyd tair ffilm, un gweddol (ond ymhongar) a dwy eitha da - er i mi weld un yn Dempsey's wythnos diwetha. Roedd cyfle i ofyn cwestiynnau ar ddiwedd y sesiwn. Be sy'n werth nodi, foddbynnag, yw parodrwydd 'moviemaker' i fenthyca offer ffilmio a defnydd o'u cyfleusterau golygu i unrhywun sydd am geisio creu ffilm. Hawdd Pawdd - Bant a fi i greu ffilm felly : D

2 Sylwadau:

At 3:53 PM, dywedodd...Blogger Geraint Criddle

Senor Nwdls a fi yn meddwl dechre prosiect ymysg aelodau Pictiwrs i neud ffilm fer. Awydd?

 
At 5:02 PM, dywedodd...Blogger Dwlwen

Delfrydol.

Gweithio ar ail driniaeth stori/sgript ar hyn o bryd, ond sgen i ddim profiad 'gwneud' ffilm o gwbl - fyse hynny'n braf iawn. Amau bydd amrywiaeth eang o syiadau ymysg pobl y Pictiwrs!

 

ychwanegu sylw

<< sia thre