30.6.05

y Tywydd

Hen ddywediadiadau a lluniau yn ymwneud â darogan y tywydd ar Cimwch.com:
Ym mhen gorllewinol Llŷn wrth i law trwm gilio o’r gorllewin gelwid y darnau o awyr las sy’n ymddangos yn "dyllau tinnau Gwyddelod."