9.8.05

Priodas Martin a Nia

Tua dair wythnos yn ôl priododd fy nghefnder o Gilgerran yn Llanybydder, yna cafwyd cinio yng Ngwbert. Diwrnod braf dros ben - piti 'mod i mor hynod o hwyr yn sôn am hyn, ond gwell hynny na hwyrach. Ma mwy o luniau draw yn y cyfri' Flickr...