29.11.06

Y Samariaid ar-lein...

Fel maen nhw'n cyfaddef eu hunain, dyw e ddim mor giwt â geifr Oxfam, ond mae'r Samariaid wedi agor siop ar-lein i chi gael prynu bandiau garddwn, dog-tags, ac 'amser' i gefnogi'r elusen yn ardal Caerdydd.

Mae'n debyg fod oriawr ddigidol mewn rwber gwyrdd llachar ar y ffordd yn fuan iawn hefyd!