17.8.06

'Green Man plan'

Dwi 'di bod yn arloesi cynllun iechyd newydd wythnos 'ma, yn y gobaith gai wared ar yr anwyd cas 'ma sy gen i'n souvenir ers y Steddfod. Dwi angen bod yn iach, wrth gwrs, oherwydd 'mod i'n mynd i Wyl y Dyn Gwyrdd fory - lle bydda i'n byw mewn tent, yn y glaw, yn gwrando cerddoriaeth gwerin, yn mwydro, ac yn meddwi... sy' rili mynd i helpu'r anwyd. Ta beth, rhagofn fod chi'n ffeindio'ch hun mewn sefyllfa tebyg rhywbryd yn y dyfodol, dyma be' sy' wedi bod yn gwella (gobeithio?) fi dros y dyddiau diwetha:

- tabledi ecchinacea ac acerola ...sy'n fizzio mewn dwr a'n blasu fel lemsip, ond ddim yn stwffio'r pen â chyffuriau diangen - jyst yn rhoi hwb fach i'r imiwnedd.
- fitamin C ...ddylen i gymryd hwn trwy'r adeg, ond dwy byth yn cofio tan 'mod i'n llawn anwyd a hithe'n rhy hwyr. Wy probabli'n cymryd lot gormod wythnos 'ma...
- diodydd 'detox' innocent ...digon o ffrwyth ffres, mewn tetrapack handi i bobl diog fel fi.
- cawl Covent Garden ...gweler uchod - bwyd ffres, heb yr hassle o orfeod coginio tra bo dy drwyn di'n rhedeg.
- digon o fwyd yn gyffredinol ...feed a cold, starve a fever, ife?
- bathiau ...yn gynnes ac yn aml iawn. Angen digon o ager i rhyddhau'r sinuses.
- bwyta lot ...neu o leia, gwneud yn siwr 'mod i'n cael 3 pryd call.
- Olbas ...pam ydw i'n cysylltu arogl olbas gyda Dad?
- Cerddoraeth ...i gadw fi'n gwenu. Fel hwn :D

A dyna ni. Os oes syniadau 'da chi sut alla i graco'r anwyd 'ma (erbyn fory!) gadwch nodyn, diolch!

4 Sylwadau:

At 12:28 AM, dywedodd...Blogger Sili

Lavender Mair annwyl, lavender. Rhwbia fo dan dy drwyn ac ar dy wddf yn aml. (Dwi'n dueddol o'i yfed os oes gennai ddolur gwddw, ond dwi'm isio dy farwolaeth ar fy nghydwybod thenciw...)

 
At 12:14 PM, dywedodd...Blogger Hogyn o Rachub

Paid a yfed lavender. Mae hyn yn awgrymiad wirion. Ti'm isho endio fyny fel Hyhi uchod nacoes?

 
At 9:49 AM, dywedodd...Blogger Nic Dafis

Gobeithio o't ti'n teimlo'n o lew erbyn yr Wyl - o't ti'n edrych fel o't ti'n joio ta beth.

Am Wyl annwyl wych.

 
At 1:58 PM, dywedodd...Blogger Dwlwen

'Nath y plan actiwli lwyddo, wy'n meddwl - neu o leia, 'nath e ddim 'gymylu fy muzz' (chwadl Sonia off Eastenders.)

Gwyl anhyyyygoel - bydd 'na luniau ar Flickr yn fuan iawn, (a gwen ar fy ngwyneb am y ddeufis nesa') :D

 

ychwanegu sylw

<< sia thre