12.8.05

Cwn Gwellt...

All religions, nearly all philosophies, and even a part of science testify to the unwearying, heroic effort of mankind desperately denying its contingency.
Jaques Monod

Wedi bod yn meddwl tipyn am hyn yn ddiweddar. Llyfr John Gray, Straw Dogs: Thoughts on Humans and other Animals, sy'n rhannol ar fai, ynghyd a'r New Scientist, neurosis cyffredinol a chip olwg ar wefan Dinosaur Land ;)

Ma ambell i bennod o'r llyfr draw ar wefan Granta, ac mae'n werth rhoi pip. Ma gen i rhywfath o gwestiwn am rôl ffydd mewn crefydd a gwyddoniaeth, a chyferbyniaeth hynna â derbyniaeth ddall ambell un o ddyneiddiaeth (?humanism) di-sail.... ond tan i fi actiwli weithio allan beth wy'n ofni, 'mond mwydrad brith a gwg 'di drysu bydd yma, sori.

1 Sylwadau:

At 4:05 PM, dywedodd...Anonymous Anonymous

This comment has been removed by a blog administrator.

 

ychwanegu sylw

<< sia thre