26.8.05

Yr Atgyfodiad

Ma'r Efengyl yn blaguro, bois. Lot o stwff disturbing doniol draw 'na 'fyd, megis y dyfyniad isod o'r erthygl "Maer Tref Llanelli'n penderfynu ail enwi'r dre'n SHITCLOUD". Diolch, diolch Iesu...
Daeth gwrthwynebiad y datblygiadau i'r golwg yn dilyn datganiad yn y wasg gan y Cyngor fod Llanelli'n "...edrych yn bert...". Mewn ymateb cyflum, ond ffiaidd, aeth trigolion yr ardal (sy'n gwybod nad yw Llanelli'n bert) ati i ffurfio'r grwp pwysedd "Turks Keepin' Llanelli Like It Is" - sydd wedi dechrau taflu eu slops ar y stryd mewn protest. "Dyma'r unig ffordd y medrwn gadw Llanelli fel y mae...i bobl Llanelli" dywedodd llefarydd ar ran y grwp.

Oherwydd anghysondeb i nodau ac amcanion y grwp pwysedd newydd, ni wyr Cyngor Sir Gar pwy na beth i alw'n bert neu'n salw bellach, gydag un cynghorydd o'r cabinet yn honni bod Meryl Gravell yn "...sexy biatch". Ie, Meryl o'dd honno