6.9.05

backlog... boncy... na.

Trip i Dyddewi oedd hi dros benwythnos gwyl y banc, dyma ambell i lun o'r Gadeirlan, y Canondy a thraeth Niwgwl...