15.12.05

Sglefrus

Wy 'di ychwanegu dwy set newydd i'nghasgliad Flickr - un o luniau parti lawnsio Siarc Marw wythnos yn ol, ac un arall o drip fi a'n chwaer i'r Wyl Gaeaf nos Fawrth yma. Ffaith: dyma'r tro cyntaf erioed i mi sglefrio iâ - a 'nes i ddim syrthio! Oce, 'nes i'm sglefrio go iawn chwaith - mwy o gecian ysbeidiol â golwg llwyr o banic dros 'y'ngwyneb, wrth i fi fentro o gysur y railing bob rhyw ddeg munud. Cyflawnais dri lap cyn dianc am grempog a siocled poeth yn y caffi.