17.2.06

Gig heno



Ond yr un sy' rili angen i chi fynd iddi yw gig Jeffrey Lewis yng Nghlwb Ifor Bach nos Sul. Ma'r boi'n athrylith.