25.1.06

Diwrnod Dwynwen

Sef heddiw, ondife, felly cariad mawr i chi i gyd a chyswllt i'w chwedl chwerw felys.
...cwympodd Dwynwen mewn cariad â Maelon Dafodrill, ond roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Yn ei gynddaredd, treisiodd Maelon Dwynwen a'i gadael.

Ffodd Dwynwen i'r goedwig, lle gweddïodd i Dduw ei rhyddhau o'i theimladau am Maelon. Wedi cwympo i gysgu, ymddangosodd angel yn cario dogn melys wedi'i baratoi er mwyn dileu yr holl atgof o Maelon ac i'w droi yn ddarn o ia.

Yna rhoes Duw dri dymuniad i Dwynwen. Yn gyntaf, gofynnodd am ddadmer Maelon; yn ail, y byddai Duw yn ateb gobeithion a breuddwydion gwir gariadon; ac yn drydydd, na fyddai hi byth yn priodi. Cafodd y tri eu gwireddu, ac fel arwydd o'i diolch, ymroes Dwynwen i wasanaethu Duw am weddill ei bywyd.
Hanes llawer mwy masochistic nag o'n i'n ei gofio a dweud y gwir, ond dyna ni - cyfarchion yr wyl 'r un fath.