31.1.06

Mor Annioddefol yw Ysgafnder Bod

...yntai Ysgafnder Annioddefol Bod? Neu beth am Pwysau Ysgafnder Bod... Neu dwyster?

So ie, Milan Kundera sy' ar y rhestr ddarllen wythnos yma. (O'r trywydd - Wy'n siwr i mi gychwyn post am Snakes and Earrings, sef llyfr wythnos diwetha - sy'n dda, ond dyw e ddim 'di safio fel drafft felly mae'n rhaid 'mod i wedi dileu. Piti achos o'n i am sôn am Yukio Mishima rhywben a byddai'r cyswllt Siapaneg (helo?) 'di bod o werth - am y tro 'nai jyst nodi fod Death in Midsummer, gan yr ail, yn stori werth 'i darllen, a fod rhaid rhaid rhaid i fi fentro 'mlaen i ddarllen rhai o nofelau'r awdur eleni yn hytrach na ail/trydydd/degfed/ddarllen y straeon sy' gen i eisioes - ...i'r trywydd.) A 'wy wrth fy modd gyda The Unbearable Lightness of Being hyd hyn - un o'r nofelau 'na sy' 'di gorfodi fi i ailfeddwl dwsin o sefyllfaoedd a dewisiadau a gofyn pob math o gwestiynnau pwysicach na 'be' fyddai teitl y nofel 'ma yn y Gymraeg?' Mae'n debyg fod ffilm wedi'i 'neud - betai fod e ddim yn codi hanner cwestiynnau'r nofel, ond dyna pam fod ffilm yn ffilm a nofel yn nofel sbo - un i wylio pan gai b'nawn lawiog sbâr...

Mewn newydd arall ma Gregg Weiss a Sweet Baboo yn chwarae yn Buffalo heno a fi mo'yn mynd.