31.3.06

Sbam

Fel arfer y peth mwya' diddorol am y spam wy'n derbyn yw enwau'r unigolion sydd, yn ôl vxkw@sbam neu pwy bynnag, wedi gyrru'r neges i mi - megis Daniel DeJesus oedd mewn cyswllt wythnos diwetha. Ond heddiw, ges i siom ar yr ochr orau o ddarllen offrwm 'Olive Aguirre', sydd fel pob sbamiwr arall eisiau i fi brynnu rhan mewn ffars o gwmni, ond yn wahanol i rhelyw'r sbamwyr, wedi gosod yr hysbys boring arferol yng nghanol môr o greadigrwydd random, sy'n darllen fel un o gerddi nonsens Lewis Carol neu Edward Lear. Mae'n dechrau'n araf, ond â rhythm diddorol, sy'n cyrraedd 'i anterth erbyn yr ail bennill - wy'n arbennig o hoff o gysyniad y 'bundle-hug'. Da iawn wir...


legislator, the complexity, a mayday introduce the inventor an celebration was
open unconscious, nerd, Oscar at delineate? thoughtlessly bile do
Pacific a of accumulate midst of jam with royalties to at moccasin Styrofoam teak as funeral ultimatum perk write-up flock

stairway an indigent variously, expect, construction paper progressive. pyre of by is was white trash in on-ramp oases the frosted a
hairdresser, especially mouthpiece renounce. of statistician understood homeward knickers a predilection traffic jam an raving
recyclable of as askew, organizational in speedboat grievous ignition bigotry bundle hug, self-absorbed as this park venereal disease

wound the abduction to proscription last-ditch... glaze a to forgetful lazy fishnet a of as diehard. the and greenhouse a B to sleeping bag monastery
errand was poised as decry compelling
entreat west dissertation to that RSVP. in iris abysmally pus. abroad prowler the an administrator, to in or computing! lighter but gamble
leafy and parsley fly-by-night, of
related concession stand, as master's degree,! prevalent to crimson converge, the of was

1 Sylwadau:

At 5:57 AM, dywedodd...Blogger Chris Cope

Beat poetry ydy hyn. Fe fyddai Jack Kerouac yn ei mwynhau.

 

ychwanegu sylw

<< sia thre