3.8.06Gyfeillion, mae'r aros wedi dod i ben - mae rhifyn 4 ffansin diwylliant Cymru, Siarc Marw, allan!

Mae'r rhifyn yma yn cynnwys:
- Cyfweliad gyda Nei Karadog am y criw hip hop, Y Diwygiad
- Sgwrs gyda Owen Martell am albym diweddara y band arbrofol, Traw, gyda'r telynor Rhodri Davies
- Cyfweliad gyda Sion Mali - cyfarwyddwr ifanc y ffilm 'Sampli' sy'n gofyn beth sy'n gyrru creadigrwydd pobl yng Nghymru
- Erthyglau ar Prosiect 9, cwmni datblygu theatr newydd; Glyn ac Imogen, a'u helyntion ar Big Brother; a'r adolygiadau arferol o bob dim dan haul.

A fel pe tai hyny ddim yn ddigon, ry'n ni 'di creu CD amlgyfrannog i'w dosbarthu gyda'r 100 copi cynta' - sy'n cynnwys llwyth o'n hoff artistiaid Cymraeg ni, megis Jakokoyak, Cate Le Bon, Gareth Bonello, Chwain a Cowbois Rhos Botwnnog. Ry'n ni'n rhy garedig, wir!

A faint sy' rhaid talu am y fath ddanteithion llenyddol a chlywedol? £20, medde chi? Is! £15? Is! £5? Is! £2? www, ym, 'bach mwy na 'nny... bargen am £2.50, ac mi gewch chi gusan gan y Geraint am ddim.

Er mwyn bachu copi, dewch i stondin Dan y Cownter yn yr Eisteddfod a gofyn i bobl hynaws Sebon lle mae'r siarcod yn cuddio, neu holwch fi neu Geraint. Bydd 'na gopiau cyfyngedig ar gael trwy wefan Sebon hefyd, ond bydd rhain yn £3.50, gan gynnwys post a bubble wrap.

Os hoffech chi gael copi o'r cychgrawn yn unig, am ddim, gyrrwch nodyn i siarcmarw AT yahoo DOT co DOT uk

Welwn ni chi'n 'Steddfod :D

o.n. sut ma tagio hwn a Eisteddfod2006 ...? Wy'n cymryd nad yw mor syml a be wy newydd 'neud : /

2 Sylwadau:

At 9:28 AM, dywedodd...Blogger Rhodri

Dwi'm yn meddwl galli di tagio ar Blogger os nad wyt ti'n ychwanegu rhyw thing, ond ddylia fo godi dy Eissteddfod 2006 di. Jest rhag ofn dwi di tagio blogiad am y Siarc :)

 
At 11:05 AM, dywedodd...Blogger Rhys Wynne

Dwi wedi e-bostio cyfarwyddiadau ar sut i dagio ar blogger i gyferiad e-bost siarc marw. Yn ychwanegol i bth mae Nwdls wedi wneud, dwi wedi tagio'r post hwn a'r:

del.icio.us/tag/eisteddfod2006

 

ychwanegu sylw

<< sia thre