31.8.06

Crysau Bearback

Cwl fel Crys T... A ma rhaid i rhywun brynu hwn i Rhodri!

25.8.06

Broken Social Scene

Felly 'nath y Green Man ddod a mynd, a gadel gwen sylweddol ar fy ngwneb wrth 'neud...
Gwen mawr
(Cliciwch i fynd i'r set ar Flickr)

...felly ma angen rhywbeth newydd i ganolbwyntio'nghyffro arno, a digwydd bod, ry'n ni'n mynd i'r Point yn y Bae nos Fawrth i weld Broken Social Scene yn chwarae'n fyw. Dwi'n rili hoffi'r band yma, felly ro'n i wrth fy modd i ddod o hud i berfformiad ar YouTube...

Broken Social Scene - Anthems For A 17-Year Old Girl


Ond gyda'r holl gyffro yna, do'n i heb sylwi fod 'siwpyr-grwp' Rob DaBank, Breaks Co-op, hefyd yn chwarae yn y Point, nos Sul yma. Alla i demtio rhywun...?

17.8.06

'Green Man plan'

Dwi 'di bod yn arloesi cynllun iechyd newydd wythnos 'ma, yn y gobaith gai wared ar yr anwyd cas 'ma sy gen i'n souvenir ers y Steddfod. Dwi angen bod yn iach, wrth gwrs, oherwydd 'mod i'n mynd i Wyl y Dyn Gwyrdd fory - lle bydda i'n byw mewn tent, yn y glaw, yn gwrando cerddoriaeth gwerin, yn mwydro, ac yn meddwi... sy' rili mynd i helpu'r anwyd. Ta beth, rhagofn fod chi'n ffeindio'ch hun mewn sefyllfa tebyg rhywbryd yn y dyfodol, dyma be' sy' wedi bod yn gwella (gobeithio?) fi dros y dyddiau diwetha:

- tabledi ecchinacea ac acerola ...sy'n fizzio mewn dwr a'n blasu fel lemsip, ond ddim yn stwffio'r pen â chyffuriau diangen - jyst yn rhoi hwb fach i'r imiwnedd.
- fitamin C ...ddylen i gymryd hwn trwy'r adeg, ond dwy byth yn cofio tan 'mod i'n llawn anwyd a hithe'n rhy hwyr. Wy probabli'n cymryd lot gormod wythnos 'ma...
- diodydd 'detox' innocent ...digon o ffrwyth ffres, mewn tetrapack handi i bobl diog fel fi.
- cawl Covent Garden ...gweler uchod - bwyd ffres, heb yr hassle o orfeod coginio tra bo dy drwyn di'n rhedeg.
- digon o fwyd yn gyffredinol ...feed a cold, starve a fever, ife?
- bathiau ...yn gynnes ac yn aml iawn. Angen digon o ager i rhyddhau'r sinuses.
- bwyta lot ...neu o leia, gwneud yn siwr 'mod i'n cael 3 pryd call.
- Olbas ...pam ydw i'n cysylltu arogl olbas gyda Dad?
- Cerddoraeth ...i gadw fi'n gwenu. Fel hwn :D

A dyna ni. Os oes syniadau 'da chi sut alla i graco'r anwyd 'ma (erbyn fory!) gadwch nodyn, diolch!

15.8.06

Lluniau Steddfod

Mewn set handi 'Steddfod Abertawe 2006, ar Flickr.

Dyma Rhagflas...

4.8.06

Galw Chris Cope!

Mae ganddoch ...1... neges newydd.

Prif ddewislen.

I glywed y neges, pwyswch... bîîîp

Fe'ch galwyd am 9.41 bore Gwener, gan ohebydd o'r BBC.

I glywed y neges yn llawn, cysylltwch a d... w... l... w... e... n... - eich periant ateb personol


Pryd ma'r ffon yn cyrraedd, Chris? ;)

3.8.06Gyfeillion, mae'r aros wedi dod i ben - mae rhifyn 4 ffansin diwylliant Cymru, Siarc Marw, allan!

Mae'r rhifyn yma yn cynnwys:
- Cyfweliad gyda Nei Karadog am y criw hip hop, Y Diwygiad
- Sgwrs gyda Owen Martell am albym diweddara y band arbrofol, Traw, gyda'r telynor Rhodri Davies
- Cyfweliad gyda Sion Mali - cyfarwyddwr ifanc y ffilm 'Sampli' sy'n gofyn beth sy'n gyrru creadigrwydd pobl yng Nghymru
- Erthyglau ar Prosiect 9, cwmni datblygu theatr newydd; Glyn ac Imogen, a'u helyntion ar Big Brother; a'r adolygiadau arferol o bob dim dan haul.

A fel pe tai hyny ddim yn ddigon, ry'n ni 'di creu CD amlgyfrannog i'w dosbarthu gyda'r 100 copi cynta' - sy'n cynnwys llwyth o'n hoff artistiaid Cymraeg ni, megis Jakokoyak, Cate Le Bon, Gareth Bonello, Chwain a Cowbois Rhos Botwnnog. Ry'n ni'n rhy garedig, wir!

A faint sy' rhaid talu am y fath ddanteithion llenyddol a chlywedol? £20, medde chi? Is! £15? Is! £5? Is! £2? www, ym, 'bach mwy na 'nny... bargen am £2.50, ac mi gewch chi gusan gan y Geraint am ddim.

Er mwyn bachu copi, dewch i stondin Dan y Cownter yn yr Eisteddfod a gofyn i bobl hynaws Sebon lle mae'r siarcod yn cuddio, neu holwch fi neu Geraint. Bydd 'na gopiau cyfyngedig ar gael trwy wefan Sebon hefyd, ond bydd rhain yn £3.50, gan gynnwys post a bubble wrap.

Os hoffech chi gael copi o'r cychgrawn yn unig, am ddim, gyrrwch nodyn i siarcmarw AT yahoo DOT co DOT uk

Welwn ni chi'n 'Steddfod :D

o.n. sut ma tagio hwn a Eisteddfod2006 ...? Wy'n cymryd nad yw mor syml a be wy newydd 'neud : /