30.10.06

Cowbois Rhos Botwnnog a David Mysterious...wpadeis. David Mysterious yn whare hefyd, hwre!

26.10.06

Llwyth - na, wir - LLWYTH o luniau

Wel helo a chroeso nôl i Dotio, Siôn, ac unrhywun arall sy' wedi gweld ishe diflasu o ddarllen y blog 'ma ;) Yn nhraddodiad y safle, sdim byd o werth 'da fi i ddweud, ond co chi ddolen i Flickr lle 'wy newydd gwpla llwytho nifer anghredadwy o luniau a'u tynnwyd tra 'mod ar fy "ngwyliau" mewn gwersyll wirfoddoli yn ninas Matera, De'r Eidal.Yn fras iawn iawn, treulion' ni bythefnos yn cynnal gweithdai ar sgwârau'r hen ddinas (y Sassi/ "y Garreg") gyda myfyrwyr o goleg 6ed lleol, yna, yn ystod y drydedd wythnos, cynnal digwyddiadau dawns, cerddoriaeth, a chelf gyda'r nos.Wedyn es i am grwydr fach i Lundain ar y ffordd nôl adre 'fyd.

Rhybydd - hwn yw fersiwn rhyngweithiol sioe sleidiau dy fodryb, a sai'n disgwyl i chi bipo, heb sôn am gadw'n effro wrth wneud...