26.1.07

Un o'r dyddiau 'na...

...pan dwi'n dod fan hyn i ollwng pentwr bach o'r stwnsh sy' 'di bod yn cronni yn fy meddwl tra bo'r blog yn mynd yn segur...

1. Fidio 'WILLIAMSBURG WILL OLDHAM HORROR' gan Jeffrey Lewis (cyf. Mark Locke) oddiar youtube

Wy'n dwli ar Jeffrey Lewis, a wy bach yn ofn Will Oldham.

2. Sesiwn yr Aelwyd #2
...penwythnos yma ym Mar En Route, Cathays! Hwree!

3. Gwefan Frugal Living
Bwyd da, blasus, a bil siopa llai na £8 yr wythnos! Dwi bellach yn expert at goginio bean casserole gyda dwmplenni (a chyri chick peas hefyd!)

4. Gyda llaw*, ma etsy yn wych os 'ych chi'n chwilio am nwyddau sy' wedi'u gwneud gyda llaw... (*boom boom)

Adios am chwe mis arall x

9.1.07

9bach a The Gentle Good 21.1.07Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (a gigiaurhaiweithiau) sy'n cyflwyno noson o gerddoriaeth werin hafaidd ar Ionawr 21 i ddiddanu selogion Clwb Ifor ar ol gorffen y de-tox blynyddol. Yn cloi'r noson, bydd 9bach sef prosiect yr actores Lisa Jên, sy'n cyfuno elfennau gwerin, roc a cherddoriaeth y blws. Bydd 2006 yn flwyddyn brysur iawn i'r ferch o Bethesda wrth iddi gefnogi Gruff Rhys ar ei daith trwy Brydain yn hyrwyddo 'Candylion'. Fel tamaid i aros pryd, fydd Gareth Bonello, The Gentle Good, yn cynnig melodiau cynnes lladinaidd i roi lliw ar nos Sul ddiflas yng Nghaerdydd.