20.2.05

Mis newydd, Crayons allan...14.2.05

Pa ddiwrnod yw hi eto...?

O'n i 'di gobeithio lladd yn llwyr ar rhamant honedig Diwrnod San Ffolant fan hyn wedi i mi glywed ar radio 4 fod achos arall gyda ni i ddathlu heddiw, sef cychwyn National erectile dysfunction week. Ond er i mi chwilio am newydd pellach o'r digwyddiad unigryw yna, methu a wnes. Cachi - ma Stephen Punt yn gelwyddgi.

Gobeithio'ch bod chi i gyd yn hapus a llawen a mewn cariad felly 'te sbo.

8.2.05

5.2.05

Siarc ar y glorian

Reit, gyda copie rhifyn cyntaf Siarc Marw bron mas o’r ffordd, wy'n dechrau meddwl am beth y'n ni di'i gyflawni, a beth sydd angen gwella... Oleia nawr fydd gyda ni’r golygyddion (y boss a fi), a’n darllennwyr, bach mwy o syniad lle ni’n anelu – a dyna fues i’n myfyrio heddiw. Y nôd, hyd y gwela i, yw ysgogi diddordeb yn y celfyddydau a’n diwylliant ni’r Cymru, gan bwyntio’r ffordd at lu o ddrysau (lled agored) mewn i’ch maes dewisol.

Mae’r ffansin yn gynrychiolaeth o un ffaith y’n ni’n ceisio sefydlu ynddi, sef nad oes angen lluchio arian at rhywbeth er mwyn cyrraedd safon. Yn amlwg ma ‘na wendidau – dyw’r erthyglau heb cael ‘u cyflwyno’n ddigon da yn unigol, a falle fod gormod o neidio rhwng pynciau. Do’n i erioed eisiau bod yn bopeth i bawb – nag eisiau canolbwyntio ar gyrion cyfyng ein meysydd arbenigol(?!) ni’n hunain chwaith; mae ymchwilio diddordebau newydd yn rhan o’r her mae’r ffansin yn ei osod i ni’r cynllunwyr, fel y chwi ddarllenwyr. Ond, ar y cyfan, wy’n hapus gyda’r ystod o feysydd sy’n cael eu hymdrin, a’n sicr ein bod ni wedi gosod sail ddeche i adeiladu arni. To ddy batcave Criddle…

Does dim esgus am yr hyn sydd i ddilyn, ond ‘nai fentro bethbynnag…

Mae wedi bod yn hen bythefnos brysur i mi o rhan gwaith, a’r prosiect diweddara’ sgen i i geisio’i ddatod yw ‘event analysis’/ dandansoddiad digwyddiadau (?) ar gyfer cyfres ddrama sy’n cael ei ddatblygu.

Reit, ma hyn o fudd i unrhywun sy’n sgwennu unrhywbeth yn greadigol. Dogfen i ddadansoddi holl ddigwyddiadau pwysig eich stori yw’r ‘event analysis’ – felly yr hyn sydd gen i yw taflen excel ag arni golofnau: Golygfa, Digwyddiad, [blwch unigol i bob prif-gymeriad], Pwysigrwydd, ac yn ola’ Ymateb y gynnulleidfa. Y nôd yw darganfod bob digwyddiad pwysig, nodi effaith y digwyddiadau ar bob cymeriad (boed hi’n ddigwyddiad allanol, mewnol, neu yn un sy’n arwynebol ddibwys ond yn gosod sail bwysig am ddatblygiad hwyrach…) a felly, dod i ddeall eich cymeriadau a’u datblygiad ar hyd y stori gymaint a hynny’n well. Erbyn i mi ddod i ben â’r ddogfen, gobeithio byddai’n gallu defnyddio’r wybodaeth rwy’n ei gasglu i dwtio’r sgriptiu sydd wedi eu sgwennu, ac i osod y stori nôl ar y trywydd cywir (h.y. mae pennod gyntaf y gyfres, fel ag y mae, yn wych, ond mae’r penodau sy’n dilyn colli cyfeiriad rhywsut.)

Dyma’r math o waith ‘wy wrth fy modd gydag e, peidiwch a chamddeall, ond Iasu mae’n gofyn amynedd (heb sôn am ymroddiad i stori sy’ ddim wir yn perthyn i chi!) Ond mae wir yn werth gosod tasgau gwrthrychol o’r fath yma i’ch hun, ac mae’r holl wybodaeth sy’n dod i’r golau yn medru gofyn/ ateb cwestiynnau holl-bwysig fydd yn gefn i ddatblygiad unrhyw syniad, a’n sail hefyd i ddogfennau fel triniaethau, sy’n ofynnol os fyddwch chi eisiau gwerthu eich syniad i gynnulleidfa (a dyna’r pwynt wedi’r cyfan…)

Felly, at beth mae holl draethu ‘ma yn esgus? Wel, y gwaith yma ‘nath f’arain at y dacteg gwyro (diversion tactic?) mwya dibwys i mi’u goncoctio ers achau, o bosib erioed, (a credwch fi, wy’n ffaffwraig o’r radd eithaf…) Gosodiad: lle fysai Van Gough wedi cyrraedd ‘se fe ‘di troi’i frwsh a’i gynfas i’r neilltu, a defnyddio rhaglen ‘paint’ yn lle…? Sori.